Skip to content
Bangstad Communication vår process.002

Vår Process

Vi skapar tillsammans med din organisation nya grupper med olika kompetenser, demografisk bakgrund som sen bildar nya heterogena, dynamiska grupper. I ett antal av oss ledda workshops med mycket högt i tak, driver vi sen förändringsprocessen för att nå optimalt resultat. Vi skapar ambassadörer för det kommande förändringsarbetet. Vi vet att framgången och resultatförbättringen uppstår snabbt, engagemanget och motivationen hos medarbetarna kommer med en gång. Samtliga medarbetare och intressenter går mot samma mål. Självklart så stärker processen också medarbetarnas vilja till längre anställningar och underlättar för kommande rekryteringar.